Konverzace - žáci ZŠ - 1. - 3. třída

Lektor: 
Cena: 
2550 Kč
Čas: 
16:15 - 17:00
Den: 
Tuesday
Místo: 
Základní škola Havlíčkova, Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice
Místnost: 
Učebna Základní škola Havlíčkova
Variabilní symbol: 
115