Obchodní korespondence

Cílem kurzu je naučit účastníky, jak psát efektivní obchodní dopisy v angličtině. Kurz začne tím, že budeme analyzovat standardní obchodní dopis a jeho formu. Potom se zaměříme na dva hlavní typy obchodního dopisu: stížnost a žádost.

Probereme následující témata:

  • Forma dopisu, včetně adresy, oslovení, úvodu, hlavní části dopisu, závěru a závěrečného pozdravu.
  • Tón dopisu: používání vhodného jazyka
  • Kontextuální použití gramatiky, např. podmiňovací způsob k dosažení správného tónu.
  • Běžné jazykové struktury, např. omluva jako odpověď na stížnost.

Kurz bude zaměřen na psaní a bude v něm hodně příležitostí si ho procvičit. O napsaných dopisech pak budeme společně diskutovat. Při psaní dopisů v budoucnu budou účastníci moci využít materiál, který v kurzu dostanou: bude obsahovat řadu vzorových dopisů a česko-anglický slovníček s užitečnými frázemi a výrazy.

Zaujal vás tento kurz? Kontaktujte nás. Zdarma Vám vypracujeme nabídku a učební plán.