Kurzy pro pedagogické pracovníky akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

s potěšením Vám oznamujeme, že jsme se rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 2. 10. 2014 stali institucí akreditovanou k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování.


Naše škola byla akreditována pro následující programy:


1. Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky – začátečníci
2. Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky – mírně pokročilí
3. Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky – pokročilí
4. Konverzace v anglickém jazyce pro pedagogické pracovníci s aprobací AJ

Dovolujeme si Vám tedy touto cestou nabídnout možnost zařadit Vaše vybrané pedagogické pracovníky do některého z těchto kurzů podle úrovně znalostí.  Hodinová dotace každého kurzu je 2 x 45 minut týdně, celkem 60 vyučovacích hodin ve školním roce, rozdělených do 30 výukových týdnů (2 semestry). Minimální počet účastníků je 6 studentů, maximální počet je 12 studentů ve skupině (pro program 4 je maximální počet účastníků stanoven na 10).

Rádi bychom začali výuku v druhém pololetí tohoto školního roku. Časový rozvrh bude koordinován podle počtu účastníků a podle jejich časových možností. Alternativou je i výuka o víkendu. Po úspěšném dokončení  kurzu bude každému účastníku vydáno osvědčení o absolvování.  Podrobné informace ke každému kurzu (pro jakou úroveň znalostí je kurz určen a co je jeho cílem) naleznete v přiložených anotacích ke kurzu. Cena kurzu je 5990 Kč.

Věříme, že  Vás naše nabídka zaujala. Pro další informace nás prosím neváhejte kontaktovat buďto mailem na info@wangleschool.cz nebo veronika@wangleschool.cz nebo na telefonních číslech 777 260 364 nebo 608 542 868.

Těšíme se na spolupráci s Vámi,

      Jason a Veronika Wangle
         jednatelé společnosti